کسب مقام سوم مسابقات سراسری کاراته توسط دانشجویان واحد علوم و تحقیقات- نجف آباد 1394

۰۶ مرداد ۱۳۹۵ ۳
3
2
1