حضور تیم فوتسال کارکنان در دومین دوره مسابقات برندهای برتر (بازی دوم)

۱۴ تیر ۱۳۹۵ ۶
7 7
6 6
5 5
3 3
2 2
1 1